Logo
Spausdinti šį puslapį

Įmonės vertė (EV)

Įmonės vertė (Enterprise value) tai dydis kuris naudojamas siekiant įvertinti įmonės, kaip vientiso objekto, vertę, o tai yra svarbu kuomet siekiama įsigyti visą įmonę. Tam, kad suskaičiuoti įmonės vertę reikia žinoti jos kapitalizaciją, skolas ir pinigus (pinigai ir jų ekvivalentai). Formulę rasite žemiau. Matome, kad šis būdas ne toks tiesmukiškas įmonės kainos apskaičiavimo atvejas negu kuomet turime įmonės kapitalizacijos dydį. Jis apima daugiau sudedamųjų elementų reikalingų apskaičiuoti dydį. Norime atkreipti dėmesį, kad apskaičiuojant įmonės vertę nereikia atimti mažumos dalies ar įmonės privilegijuotųjų akcijų.
 
Kaip jau sakėme įmonės vertė dažnai pasiskaičiuojama perkant visą įmonė ir akivaizdu, kad jinai palyginama su ta kaina kurią užsiprašo įmonės savininkai. Visgi visada reikia turėti galvoje, kad ši kaina yra teorinė ir praktikoje vien ją vadovautis negalima. Būtina vertinti ir kitas aplinkybes, kurių šios kainos paskaičiavimas neapima.
 
 
Aukščiau pateiktame pavyzdyje mes apskaičiavome, kad kuomet įmonės kapitalizacija lygi 112500000 eurų, skolos apskaitomos 850000 eurais,  pinigų (jų ekvivalentų) įmonė turi už 75000 eurus, įmonės vertė lygi 120250000 eurų.
 
 


 

Investiciniai rodikliai:Veiklos pinigų srauto tenkančio vienai akcijai koeficientas; ► Pelno tenkančio vienai akcijai koeficientas (EPS); ► Akcijos tikrosios vertės koeficientas (P/BV); ► Akcijos tikrosios vertės koeficientas (konsevatyvi versija); ► P/E pelno augimo rodiklis (PEG); ► Kapitalizacija (market capitalization);Įmonės vertės ir EBITDA santykis (EV multiple);Dividendų išmokėjimo koeficientas (dividend payout) %;Dividendų pelningumo koeficientas (dividend yeld) %; ► Akcijos kainos ir pinigų srautų koeficientas; ► Akcijos buhalterinės vertės koeficientas (BVPS); ► Akcijos rinkos kainos ir grynojo pelno koeficientas (P/E); ► Akcijos rinkos kainos ir pardavimo pajamų koeficientas (P/S).

 

 
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.