Akcijos kainos ir pinigų srautų koeficientas

Akcijos / srautų santykis arba akcijos kainos ir pinigų srautų koeficientas (Price to cash flow ratio) rodo kiek vienam akcijos kainos eurui tenka įmonės veiklos pinigų srauto. Rodiklis panašus į ženkliai populiaresnį akcijos rinkos kainos ir grynojo pelno koeficientą (P/E ratio). Skirtingai nuo P/E skaičiuojant šį rodiklį vietoje grynojo pelno dydžio imamas veiklos pinigų srautų dydis. Pinigų srautų dydis parodo platesnį įmonės veiklos vaizdą nei grynasis pelnas, taigi šis rodiklis naudojamas vertinant investicijų atsiperkamumą ir efektyvumą, ir visu pirma svarbus investitoriams. Apskaičiavimas gali būti atliekamas dalinant akcijos rinkos kainą iš veiklos pinigų srauto tenkančio vienai akcijai.
 
 
Pavyzdyje matome, kad įmonės kurios kapitalizacija yra 11250000 eurai, o pinigų srautai sudaro 25000000 akcijos kainos ir pinigų srautų koeficientas lygus 0.45. Kas reiškia vienam veiklos pinigų srauto eurui tenka 45 centai įmonės akcijos rinkos vertės.
 
 


 

 

 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.