Mokumo rodikliai

Manevringumo koeficientas

Manevringumo koeficientas šiek tiek mažiau žinomas ir naudojamas mokumo rodiklių grupės koeficientas. Jis palygina du dydžius: trumpalaikį turtą ir nuosavą kapitalą. Kadangi trumpalaikis turtas dalinamas iš nuosavo kapitalo, tai rodiklio reikšmė parodo  kiek 1-nam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka trumpalaikio turto. Rodiklis svarbus analizuojant įmonės mokumą, ypač trumpalaikį. Kaip taisyklė trumpalaikis turtas įsigyjamas apmokant iš karto arba su nedideliu atidėjimu. Todėl labai svarbu ar įmonė laiku sugebės už jį apmokėti. Rodiklio reikšmė rodo, kokia dalimi įmonė gali padengti šiuos įsipareigojimus savomis lėšomis.
 
Skaityti daugiau ...

Įsiskolinimo koeficientas

Populiarus mokumo grupės rodiklis yra įsiskolinimo koeficientas (debt ratio), pažodžiui verčiant iš anglų kalbos vadinamas skolos rodikliu. Šis rodiklis skaičiuojamas palyginant įmonės skolas (įsipareigojimus) su įmonės turtu, taigi šį rodiklį galime taip pat vadinti ir struktūros rodikliu, kuris palygina sumas esančias skirtingose balanso pusėse. Visos įmonės skolos padalinamos iš viso įmonės turimo turto, tokiu būdu gaunamas skaičius, kurio reikšmė sako kiek 1-nam įmonės disponuojamo turto eurui tenka skolų. Taigi atskleidžiama proporcija tarp skolų ir turto. Vertinant reikšmę procentais, mes sužinosime kokia dalis turto yra finansuota iš skolintų lėšų. Šis koeficientas naudojamas analizuojant įmonės kapitalo struktūrą, vertinant įmonės veiklos finansinę riziką, kuri yra susijusi su skolintų lėšų naudojimu. Akivaizdu, kad kuo rodiklio reikšmė didesnė, tuo labiau nerimauja įmonės kreditoriai, kuo ji žemesnė tuo jie ramesni, nes jų paskolintam litui apdrausti tenka didesnės turto sumos.
 
Skaityti daugiau ...

Skolos - nuosavybės rodiklis

Skolos - nuosavybės rodiklis (debt-to-equity ratio), kitur gali būti vadinamas finansinės priklausomybės koeficientu, atskleidžia įmonės kapitalo struktūrą. Tai įvyksta lyginant įmonės skolas su įmonės nuosavu kapitalu. Jeigu prisiminsime, kad nuosavas kapitalas plius visos įmonės skolos (įsipareigojimai) yra balansinis dydis, kuris parodo viso nuosavo kapitalo ir skolintų lėšų dydį, tai lengvai suprasime, jog santykis tarp skolų ir nuosavų lėšų (nuosavas kapitalas) atskleidžia įmonės kapitalo struktūrą. Šis mokumo rodiklis artimas bendrajam mokumo koeficientui (pastovaus mokumo koeficientui), vienintelis skirtumas, kad jis yra atvirkščias, t.y. skaitiklis ir vardiklis susikeičia savo vietomis.

Skaityti daugiau ...

Bendrasis mokumo koeficientas

Bendrasis mokumas arba bendrojo mokumo rodiklis (equity to debt ratio), kitur gali būti vadinamas pastovaus mokumu koeficientu, vertine išraiška paskaičiuoja kiek 1-nam įmonės įsiskolinimo eurui tenka nuosavo kapitalo. Jis parodo įmonės mokumą arba įmonės galimybes įvykdyti savo įsipareigojimus, atėjus jų mokėjimo laikui. Rodiklis ypač svarbus investitoriams, kadangi su skolomis palygina ne visą įmonės turtą, bet nuosavą kapitalą.  Šio rodiklio dydžiui viršijus vienetą žinome, kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas, kas nėra blogai.
 
Skaityti daugiau ...