Auksinės balanso taisyklės koeficientas

Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Turtas
Ilalaikis turtas
Trumpalaikės skolos 1
Auksinės balanso taisyklės koeficientas
 

Sverto rodikliai (Leverage Ratios) taip pat vadinami ir finansinio sverto rodikliais (Financial leverage ratios) parodo įmonės finansavimo šaltinius, jų įtaką įmonės veikla
 
Auksinės balanso taisyklės koeficientas kokiu lygiu ilgalaikis turtas finansuojamas pastoviu kapitalu (nuosavomis lėšomis ir ilgalaikiais įsipareigojimais).
 
Rezultatas laikomas geru kuomet yra lygus 1 ar arti jo.
 
1 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
 

Šį bei kitus finansinius rodiklius galėsite suskaičiuoti ir analizuoti įsigiję Finansinės analizės sistemą (spauskite nuorodą) arba užsisakę individualios skaičiuoklės paruošimą (spauskite nuorodą).

Rodiklių skaičiavimo formules ir paaiškinimus anglų kalba galite surasti paspaudę nuorodą financial ratios.

Sverto rodikliai: Veiklos pinigų srautų ir skolų santykio rodiklis; Skolos santykis su EBITDA pelnu; Turto ir nuosavybės santykis; Palūkanų padengimo koeficientas; Nuosavybės koeficientas; Kapitalizacijos rodiklis; Grynoji vertė; Pastovus kapitalo; Finansinės priklausomybės; Pastovaus finansavimo; Nuosavybės koncentracijos; Ilgalaikių skolų - nuosavybės
 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.