Absoliutus likvidumo koeficientas

Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Trumpalaikis turtas
Trumpalaikės skolos1
Atsargos2
Per metus gautinos sumos
Absoliutus likvidumo koeficientas
 
 
Likvidumo rodikliai (Liquidity Ratios) parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė tuo įmonės gebėjimas vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, monė laikoma patikimesne. Įprastai yra skaičiuojami šie likvidumo rodikliai: bendrasis (current), kritinis (quick, acid test), absoliutus (absolute, cash). Šie rodikliai neretai dar priskiriami ir mokumo rodikliams. Likvidumas - Vertybinių popierių arba materialiųjų vertybių pavertimo (be žymių nuostolių iš anksto numatyta kaina) grynaisiais pinigais galimybė; įmonių, bankų sugebėjimas laiku atsiskaityti su partneriais.
 
Absoliutus likvidumo koeficientas (Absolute Ratio, Cash ratio) parodo įmonės sugebėjimą piniginėmis ar joms prilyginamomis lėšomis padengti trumpalaikius įsipareigojimus, faktiškai - kaip įmonė šiuo metu galėtų padengti visus trumpalaikius įsipareigojimus. Skaičiuojant šį rodiklį iš turto atimame ne tik atsargas, bet pirkėjų įsiskolinimą. Koeficiento dydis parodo kiek 1-nas trumpalaikių įsipareigojimų litas dengiamas pinigais ir jiems prilygintomis lėšomis.
 
1 Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
2 Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys.

Šį bei kitus finansinius rodiklius galėsite suskaičiuoti ir analizuoti įsigiję Finansinės analizės sistemą (spauskite čia) arba užsisakę individualios skaičiuoklės paruošimą (spauskite čia).

Rodiklio skaičiavimo formulę ir paaiškinimus anglų kalba galite surasti paspaudę nuorodą cash ratio definition.

Likvidumo rodikliai: Bendrasis likvidumas; Kritinis likvidumas; Apyvartinis kapitalas

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.