Individualios veiklos skaičiuoklė 2022

Ši skaičiuoklė skirta individualiai dirbančių asmenų veiklos mokesčių ir rezultatų suskaičiavimui.

INDIVIDUALIOS VEIKLOS SKAIČIUOKLĖ Melsvu rėmeliu pažymėtuose laukeliuose nurodykite savo individualios veiklos duomenis.

Mokestinis periodas
Gautos pajamos, Eur
Ar gavote pajamų ES, EEE, DAIS?
Gautos pajamos ES, EEE, DAIS, Eur
Sąnaudų metodas
Faktinės sąnaudos, Eur
Ar esate draustas PSD?
Papildoma įmoka pensijos kaupimui
Ar gaunate pensiją?
Ar galite nemokėti VSD ir PSD?
Sumokėtas VSD, Eur
Sumokėtas PSD, Eur

Rodyti papildomus duomenis

Įmokos Sodrai+

Priskaičiuota VSD, Eur
Sumokėta VSD, Eur
Mokėti VSD, Eur (įmokų kodai)
Priskaičiuota PSD, Eur
Sumokėta PSD, Eur
Mokėti PSD, Eur (įmokų kodai)

Įmokos VMI+

Apmokestinamas pelnas, Eur
Gyventojo pajamų mokestis 15%, Eur
Pajamų mokesčio kreditas, Eur
Mokėti GPM, Eur (įmokų kodai)

Veiklos rezultatai

Viso mokesčių suma, Eur
Mokestinė našta (nuo gautų pajamų), %
Grynasis pelnas, Eur

Palyginimas pagal sanaudų metodą

Naudingesnis variantas (lyginant pelną), Eur
Grynasis pelnas 30% nuo pajamų atveju, Eur
Naudingesnis variantas (lyginant mokesčius), Eur
Mokesčių suma 30% nuo pajamų atveju, Eur
 

Įmokų kodai ir surenkamosios sąskaitos

VSD Įmokos kodai (Sodra)

Jums reikia sumokėti VSD, Eur

 

Įmokos rūšis Įmokos kodas
Einamosios įmokos 292
Delspinigiai 293
Baudos 294

PSD Įmokos kodai (Sodra)

Jums reikia sumokėti PSD, Eur

 

Įmokos rūšis Įmokos kodas
Einamosios įmokos 313
Praėjusių metų pajamų ir įsiskolinimo sumokėjimas. Einamosios įmokos 343
Praėjusių metų pajamų ir įsiskolinimo sumokėjimas. Delspinigiai 344
Praėjusių metų pajamų ir įsiskolinimo sumokėjimas. Baudos 345
 

GPM Įmokos kodai (VMI)

Jums reikia sumokėti GPM, Eur

 

Įmokos rūšis Įmokos kodas
Mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo 1441

Surenkamosios sąskaitos

Bankas Sąskaitos nr.

Sodra LT777300010129002656

VMI LT247300010112394300

Sodra LT337044060007740589

VMI LT057044060007887175

Sodra LT584010042403495020

VMI LT744010051001324763

Sodra LT027180300000690001

VMI LT327180000000141038

Sodra LT167230000000691047

VMI LT427230000000120025

Sodra LT617290000000691020

VMI LT787290000000130151

 

Individualios veiklos skaičiuoklės (IDV skaičiuoklės) pasirinkimų paaiškinimai:

Mokestiniai metai – individualios veiklos vykdymo kalendoriniai metai.

Mokestinis periodas – veiklos laikotarpis per kalendorinius metus mėnesiais, nuo kurio priklauso priskaičiuojamų įmokų ir mokesčių dydžiai.

Gautos pajamos – visos per nurodytą laikotarpį gautos pajamos iš veiklos, kurių dydis naudojamas įmokų ir mokesčių dydžio apskaičiavimui.

Ar gavote pajamų ES, EEE, DAIS? – atsakymo variantą „Taip“ reikia rinktis, jei Europos sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) arba valstybėse, su kuriomis LR sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys (DAIS), gavote pajamų ir tose valstybėse mokėjote pajamų mokestį.

Gautos pajamos ES, EEE, DAIS – pajamos iš veiklos nurodytų regionų valstybėse, nuo kurių tose valstybėse mokėjote pajamų mokestį. Šitas pajamų dydis turi būti įtrauktas į sumą nurodytą eilutėje „Gautos pajamos“.

Sąnaudų metodas – sudaro galimybę pasirinkti įmokų ir mokesčių dydžio apskaičiavime naudojamų sąnaudų dydį. Pasirinkus 30% nuo pajamų variantą, skaičiuoklė apskaičiuos ir naudos skaičiavimuose sąnaudų dydį sudarantį 30% nuo Gautų pajamų eilutėje įvesto skaičiaus. Pasirinkus variantą Faktinės, skaičiuoklėje atsidarys nauja eilutė "Faktinės sąnaudos", kurioje reikia įrašyti apskaitytų ir dokumentais pagrįstų faktinių sąnaudų dydį.

Svarbu – pasirinkus variantą Faktinės bei įvedus jų dydį, skaičiuoklė įvertins, kuris sąnaudų metodas naudingesnis ir rezultatus parodys papildomoje lentelėje "Palyginimas pagal sąnaudų metodą". Naudingesnis variantas skaičiuojamas palyginant du rodiklius: grynąjį pelną ir mokesčių sumą.

Ar esate draustas PSD – reikia pasirinkti atsakymą "Taip", jeigu esate apdraustas Privalomu sveikatos draudimu, jeigu nesate – pasirenkamas variantas "Ne". Nuo pasirinkimo priklausys priskaičiuojamų PSD įmokų dydis.

Ar gaunate pensiją – skaičiuoklė siūlo variantą "Ne", tačiau jei gaunate senatvės, netekto darbingumo ar šalpos pensiją reikia pasirinkti atsakymą "Taip", kuris leis pritaikyti nulinius PSD ir VSD įmokų dydžius.

Papildoma įmoka pensijos kaupimui – skaičiuoklės siūlomas 0% įmokų tarifas paliekamas, jei papildomai nekaupiate II-os pakopos pensijų fonde. Jei papildomame pensijų kaupime dalyvaujate, reikia pasirinkti pagal kokį įmokų tarifą kaupiate (2,7% ar 3,0%). Papildomai pensijai sumokėta įmokų dalis mažins priskaičiuotų įmokų ir mokesčių dydžius.

Ar galite nemokėti VSD ir PSD – variantą "Taip" galima pasirinkti tik tuo atveju, jeigu individualią veiklą vykdote pirmus kalendorinius metus. Jeigu nesate papildomai draustas privalomuoju sveikatos draudimu, PSD įmokas sumokėti vis tiek turėsite.

Sumokėtas VSD – reikia įrašyti faktiškai per laikotarpį sumokėtų Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį.

Sumokėtas PSD – reikia įrašyti faktiškai per laikotarpį sumokėtų Privalomo sveikatos draudimo įmokų dydį.

Individualios veiklos skaičiuoklė 2023 bus publikuojama tada, kai bus parengti 2023 metais galiosiantys mokesčių tarifai.

Daugiau šioje kategorijoje: « Individualios veiklos skaičiuoklė 2021

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.