Kritinio likvidumo rodiklis

Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio, Acid test ratio) taip pat vadinamas ir rodikliu (kritinis likvidumo rodiklis) parodo įmonės gebėjimą, esant aplinkybių spaudimui, skubiai padengti savo trumpalaikius įsipareigojimus. Duomenys reikalingi šiam rodikliui paskaičiuoti lengvai randami balansinėje ataskaitoje. Lyginant šį rodiklį su einamuoju įmonės likvidumo rodikliu, kuris šiam tikslui (įvertinti likvidumo lygį) taip pat naudojamas, galime pastebėti, kad skaičiuojant rodiklį yra griežtai įvertinamas įmonės turto likvidumas. Tai padaroma iš skaičiavimo eliminuojant įmonės atsargas, kadangi dažniausiai įmonės atsargos negali būti per trumpą laiką realizuotos nepatiriant didesnių nuostolių. Būtent ši priežastis ir lemia, kad jos neimamos domėn. Skaičiuojant rodiklį įmonės atsargos dažniausiai prilyginamos balansiniam straipsniui "Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys". Rodiklis dažnai naudojamas, kuomet įmonės piniginiai resursai minimalūs, ir yra poreikis patikrinti įmonės likvidumą. Atliekamas, galima sakyti, tam tikras testas, todėl angliškai šis rodiklis dar vadinamas ir “acid test ratio”.
 
Naudinga pasiskaičiuoti šį dydį, kuomet norima trumpam laikui investuoti į įmonę ar suteikti jai trumpalaikį vienos ar kitos rūšies kreditą. Tai suteiks papildomos naudingos informacijos. Kadangi šis rodiklis panašus į einamąjį likvidumo rodiklį, tai naudinga pasiskaičiuoti juos abu. Bendra nuostata yra, kad rodiklio reikšmė didesnė nei 1-as yra gera ir įmonės likvidumas gali būti laikomas saugiu. Svarbu, tuo atveju, kai įmonės kritinio likvidumo rodiklis ženkliai (negatyvia prasme) skiriasi nuo einamojo likvidumo rodiklio dydžio atlikti įmonės atsargų analizę. Tuo pačiu visada naudinga palyginti analizuojamos įmonės kritinio likvidumo rodiklį su šakos vidurkiu, ar konkurentų duomenis. Reikia taip pat turėti omenyje, kad šio rodiklio dydis gali stipriai skirtis skirtingų šakų įmonėse.
 
 
Rodiklio dydis 0.38 rodo, kad įmonė per labai trumpą laiką gali gražinti tik 38 centus iš pareikalautos grąžinti 1 euro dydžio trumpalaikės skolos nepritraukdama papildomų lėšų. Trumpalaikiai įsipareigojimai tai įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti 12 mėnesių bėgyje, o trumpalaikis turtas tai turtas kuris kaip taisyklė realizuojamas metų bėgyje. Atsargos tai turtas skirtas parduoti arba naudojamas turto skirto parduoti gamybai.
 
 


 

 

 

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.