Skolos santykis su EBITDA pelnu (Debt / EBITDA ratio)

Prašome užpildyti laukelius mėlynuose rėmeliuose
Skolos
EBITDA
Skola / EBITDA, kartai
 


Sverto rodikliai (Leverage Ratios) taip pat vadinami ir finansinio sverto rodikliais (Financial leverage ratios) parodo įmonės finansavimo šaltinius, jų įtaką įmonės veikla

Skolos santykis su EBITDA pelnu  (Debt / EBITDA ratio) parodo įmonės pajėgumą grąžinti skolas. Skaičiuojant šį rodiklį dažniausiai naudojamas metinis EBITDA dydis, tokiu atveju, rodiklio reikšmė parodo kiek metų reikia įmonei dirbti, kad jos EBITDA pelno dydis susilygintų su įmonės skolomis. Rodiklis yra populiarus vertinant įmonės kreditingumą. Dydžių jam paskaičiuoti reikia ieškoti įmonės balansinėje ir pelno (nuostolių) ataskaitose.

Šį bei kitus finansinius rodiklius galėsite suskaičiuoti ir analizuoti įsigiję Finansinės analizės sistemą (spauskite nuorodą) arba užsisakę individualios skaičiuoklės paruošimą (spauskite nuorodą).

Rodiklio skaičiavimo formulę ir paaiškinimus anglų kalba galite surasti paspaudę nuorodą debt to ebitda ratio definition.
 

Sverto rodikliai: Veiklos pinigų srautų ir skolų santykio rodiklis; Turto ir nuosavybės santykis; Palūkanų padengimo koeficientas; Nuosavybės koeficientas; Kapitalizacijos rodiklis; Grynoji vertė; Pastovus kapitalo; Auksinės balanso taisyklės; Finansinės priklausomybės; Pastovaus finansavimo; Nuosavybės koncentracijos; Ilgalaikių skolų - nuosavybės

Palikite komentarą

Žvaigždute (*) pažymėti laukeliai yra privalomi ir turi būti užpildyti. Komentaruose naudoti HTML kodą yra draudžiama.